הגשת הצעה לכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה
האקדמית גליל מערבי, 23 במאי 2019
Call for papers  for the annual ISPSA conference
Western Galilee College, May 23rd, 2019 Words left: 300/300